Vyhledávání

0 1
Znak městyse

Luka nad Jihlavou - Oficiální web


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Aktuálně

 
Vítáme Vás na stránkách našeho městyse

Ve dnech 10. - 11. října 2014 se konaly volby do zastupitelstev obcí. Výsledky hlasování za obec Luka nad Jihlavou naleznete v zápise o výsledku voleb nebo na stránkách Českého statistického úřadu.

Městys Luka nad Jihlavou oznamuje, že katastrální úřad provedl dokončení obnovy katastrálního operátu obce Luka nad Jihlavou. Katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu pro obec a katastrální území Luka nad Jihlavou je předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Úřadu městyse Luka nad Jihlavou v obřadní síni v přízemí, a to od 22. října do 5. listopadu, vždy v pracovních dnech od 8,00 do 14,00 hod., v pondělí a ve středu od 8,00 do 17,00 hod. Ve středu 29. října a 5. listopadu v době od 9,00 hod. do 17,00 hod. bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu.
INFORMACE O SBĚRNÉM DVOŘE

na stránkách provozovatele Služeb Luka s.r.o. naleznete otevírací dobu i odebírané složky tříděného odpadu.


Městys Luka nad Jihlavou nabízí k odprodeji volné pozemky

v lokalitě průmyslové zóny v k.ú. Otín nad Jihlavou pro podnikatelskou činnost.


On-line katalog knižního fondu

Místní knihovna Luka nad Jihlavou oznamuje všem čtenářům a zájemcům, že na webových stránkách městyse je zpřístupněn on-line katalog knižního fondu. Po vyplnění formuláře lze vyhledat požadovaný titul a informace o jeho dispozicích.  

 
 

Novinky

 
 

Důležité dokumenty

 • Informace k dani z nemovitosti (6.1.2014)
  k údajům zadávaným při vyplňování formulářů FÚ, uváděné podle vyhlášky 412/2008 Sb. ve znění aktualizovaném vyhláškou 356/2013 Sb. s účinností od 1.1.2014
 • Obecně závazná vyhláška 9/2012 [PDF, 71 kB] (14.11.2012)
  tato vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Luka nad Jihlavou nabývá účinnosti dne 1.1.2013 a ruší se jí platnost vyhlášky č. 2/2009 ve znění vyhlášky 3/2009
  Složka dokumentů: Vyhlášky městyse
 • Obecně závazná vyhláška 8/2012 [PDF, 92 kB] (14.11.2012)
  tato vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nabývá účinnosti dne 1.1.2013 a ruší se jí obecně závazná vyhláška 2/2009 ve znění obecně závazné vyhlášky 3/2009
  Složka dokumentů: Vyhlášky městyse
 • Obecně závazná vyhláška 5/2012 [PDF, 77 kB] (7.3.2012)
  jedná se o obecně závaznou vyhlášku k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
  Složka dokumentů: Vyhlášky městyse
 • Obecně závazná vyhláška 4/2012 [PDF, 92 kB] (7.3.2012)
  jedná se o vyhlášku o místních poplatcích upravující poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství a poplatek ze vstupného
  Složka dokumentů: Vyhlášky městyse
 • Obecně závazná vyhláška 2/2012 [PDF, 71 kB] (7.2.2012)
  jedná se o vyhlášku upravující podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
  Složka dokumentů: Vyhlášky městyse
 
 


Odběr novinek

Objednejte si bezplatné zasílání novinek do e-mailové schránky.

 

Ochranný obrázek (captcha): dva vé ef


Navštivte také

 
cyklostezkaPCRprojekt stříbrné pomezílogo Czech POINT
E.ON

Počet přístupů:

372269 (od 21.3.2008)

Informace v patě

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.

web & design , redakční systém

 
Podpořil Kraj Vysočina